Sách Giáo Khoa Toán Lớp 6

0
745
Sách Giáo Khoa Toán Lớp 6
Chuyên mục: Lớp 6

Giới Thiệu Sách Giáo Khoa Toán Lớp 6

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 6 tập 1, 2 do bộ giáo dục và đào tạo phát hành. Phần một là đại số, phần hai là hình học. Cuốn sách cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về toán và kỹ năng giải toán. Đồng thời học sinh sẽ được học nhưng kiến thức cơ bản về hình học.

Sách gồm những nội dung chính như sau:

Phần Số học

 • Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
 • Chương II: Số tự nhiên

Phần Hình học

 • Chương I: Đoạn thẳng.

Mục lục Sách Giáo Khoa Toán Lớp 6 :

PHẦN SỐ HỌC – TOÁN 6 TẬP 1

 • CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN
  • Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp
  • Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên
  • Bài 3. Ghi số tự nhiên
  • Bài 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
  • Bài 5. Phép cộng và phép nhân
  • Bài 6. Phép trừ và phép chia
  • Bài 7. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số.
  • Bài 8. Chia hai lũy thừa cùng cơ số
  • Bài 9. Thứ tự thực hiện các phép tính
  • Bài 10. Tính chất chia hết của một tổng
  • Bài 11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
  • Bài 12. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
  • Bài 13. Ước và bội
  • Bài 14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
  • Bài 15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
  • Bài 16. Ước chung và bội chung
  • Bài 17. Ước chung lớn nhất
  • Bài 18. Bội chung nhỏ nhất
  • Ôn tập chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số 6
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đại số 6
 • CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN
  • Bài 1. Làm quen với số nguyên âm
  • Bài 2. Tập hợp các số nguyên
  • Bài 3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
  • Bài 4. Cộng hai số nguyên cùng dấu
  • Bài 5. Cộng hai số nguyên khác dấu
  • Bài 6. Tính chất của phép cộng các số nguyên
  • Bài 7. Phép trừ hai số nguyên
  • Bài 8. Quy tắc dấu ngoặc
  • Bài 9. Quy tắc chuyển vế
  • Bài 10. Nhân hai số nguyên khác dấu
  • Bài 11. Nhân hai số nguyên cùng dấu
  • Bài 12. Tính chất của phép nhân
  • Bài 13. Bội và ước của một số nguyên
  • Ôn tập chương II: Số nguyên
  • Đề kiểm 15 phút – Chương 2 – Đại số 6
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đại số 6

PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 6 TẬP 1

 • CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNG
  • Bài 1. Điểm. Đường thẳng
  • Bài 2. Ba điểm thẳng hàng
  • Bài 3. Đường thẳng đi qua hai điểm
  • Bài 4. Thực hành: Trồng cây thẳng hàng
  • Bài 5. Tia
  • Bài 6. Đoạn thẳng
  • Bài 7. Độ dài đoạn thẳng
  • Bài 8. Khi nào thì AM + MB = AB?
  • Bài 9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
  • Bài 10. Trung điểm của đoạn thẳng
  • Ôn tập chương I: Đoạn thẳng
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hình học 6
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hình học 6

PHẦN SỐ HỌC – TOÁN 6 TẬP 2

 • CHƯƠNG III. PHÂN SỐ
  • Bài 1. Mở rộng khái niệm về phân số
  • Bài 2. Phân số bằng nhau
  • Bài 3. Tính chất cơ bản của phân số
  • Bài 4. Rút gọn phân số
  • Bài 5. Quy đồng mẫu số nhiều phân số
  • Bài 6. So sánh phân số
  • Bài 7. Phép cộng phân số
  • Bài 8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
  • Bài 9. Phép trừ phân số
  • Bài 10. Phép nhân phân số
  • Bài 11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
  • Bài 12. Phép chia phân số
  • Bài 13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
  • Bài 14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước
  • Bài 15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
  • Bài 16. Tìm tỉ số của hai số
  • Bài 17. Biểu đồ phần trăm
  • Ôn tập chương III: Phân số
  • Ôn tập cuối năm phần Số học – Toán học 6
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Đại số 6
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Đại số 6

PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 6 TẬP 2

 • CHƯƠNG II. GÓC
  • Bài 1. Nửa mặt phẳng
  • Bài 2. Góc
  • Bài 3. Số đo góc
  • Bài 4. Khi nào góc xOy + góc yOz= góc xOz?
  • Bài 5. Vẽ góc cho biết số đo
  • Bài 6. Tia phân giác của góc
  • Bài 7. Thực hành đo góc trên mặt đất
  • Bài 8. Đường tròn
  • Bài 9. Tam giác
  • Ôn tập phần Hình học
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hình học 6
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hình học 6

Download Ebook Sách Giáo Khoa Toán Lớp 6

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Download’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

PDF

Tập 2

PDF

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

Đọc Online Sách Giáo Khoa Toán Lớp 6

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Đọc Online’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

Đọc Online

Tập 2

Đọc Online

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here