Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8

0
1277
Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8
Chuyên mục: Lớp 8

Giới Thiệu Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8

Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8 tập 1, 2 được Bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn. Cuốn sách gồm hai phần: Đại số và Hình Học. Mỗi phần gồm hai tập tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập đại số và hình học giúp học sinh vận dụng kiến thức đã học để tự rèn luyện, tự thực hành giỏi những bài toán cơ bản.

Mục lục Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8 :

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 8 TẬP 1

 • CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC
  • Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức
  • Bài 2. Nhân đa thức với đa thức
  • Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
  • Bài 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
  • Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
  • Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
  • Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
  • Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
  • Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
  • Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức
  • Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức
  • Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
  • Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Đại số 8
  • Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) – Chương 1 – Đại số 8
 • CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
  • Bài 1. Phân thức đại số
  • Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức
  • Bài 3. Rút gọn phân thức
  • Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
  • Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số
  • Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số
  • Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số
  • Bài 8. Phép chia các phân thức đại số
  • Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
  • Ôn tập chương II: Phân thức đại số
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Đại số 8
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết ) – Chương 2 – Đại số 8

PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 8 TẬP 1

 • CHƯƠNG I. TỨ GIÁC
  • Bài 1. Tứ giác
  • Bài 2. Hình thang
  • Bài 3. Hình thang cân
  • Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang
  • Bài 5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
  • Bài 6. Đối xứng trục
  • Bài 7. Hình bình hành
  • Bài 8. Đối xứng tâm
  • Bài 9. Hình chữ nhật
  • Bài 10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
  • Bài 11. Hình thoi
  • Bài 12. Hình vuông
  • Ôn tập chương I: Tứ giác
 • CHƯƠNG II. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC
  • Bài 1. Đa giác. Đa giác đều
  • Bài 2. Diện tích hình chữ nhật
  • Bài 3. Diện tích tam giác
  • Bài 4. Diện tích hình thang
  • Bài 5. Diện tích hình thoi
  • Bài 6. Diện tích đa giác
  • Ôn tập chương II: Đa giác. Diện tích đa giác
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hình học 8
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hình học 8

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) – TOÁN 8

PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 8 TẬP 2

 • CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
  • Bài 1. Mở đầu về phương trình
  • Bài 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
  • Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
  • Bài 4. Phương trình tích
  • Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
  • Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
  • Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)
  • Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn
 • CHƯƠNG IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
  • Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
  • Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
  • Bài 3. Bất phương trình một ẩn
  • Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
  • Bài 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
  • Ôn tập chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 8 TẬP 2

 • CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
  • Bài 1. Định lí Ta – let trong tam giác
  • Bài 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta – let
  • Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác
  • Bài 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng
  • Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất
  • Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai
  • Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba
  • Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
  • Bài 9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng
  • Ôn tập chương III: Tam giác đồng dạng
 • CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU
  • Bài 1. Hình hộp chữ nhật
  • Bài 2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)
  • Bài 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật
  • Bài 4. Hình lăng trụ đứng
  • Bài 5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
  • Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng
  • Bài 7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
  • Bài 8. Diện tích xung quanh của hình chóp
  • Bài 9. Thể tích của hình chóp đều
  • Ôn tập chương IV: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM – TOÁN 8
  • Ôn tập cuối năm – Đại số – Toán 8
  • Ôn tập cuối năm – Hình học – Toán 8

Download Ebook Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Download’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

PDF

Tập 2

PDF

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

Đọc Online Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Đọc Online’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

Đọc Online

Tập 2

Đọc Online

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]