Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 6

0
634
Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 6
Chuyên mục: Lớp 6

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 6 do Bộ Giáo Dục và Đào tạo biên soạn.

Tập sách gồm 30 bài học được chia thành 2 chương:

 • Chương I: Cơ học
 • Chương II: Nhiệt học

Trong các tiết học, các em sẽ thực hiện các hoạt động chủ yếu sau đây:

1. Thu thập thông tin

Thông qua việc tự làm thí nghiệm, quan sát thầy cô làm thí nghiệm, đọc tài liệu, xem tranh ảnh các em sẽ thu thập được thông tin cần thiết về các hiện tượng vật lí cần học.

2. Xử lí thông tin

Căn cứ vào những thông tin đã thu thập được và thông qua hệ thống các câu hỏi trong bài học, các em sẽ rút ra các kết luận cần thiết. Đó là việc xử lí thông tin.

3. Vận dụng

Hoạt động này giúp các em vận dung những kết luận đã học vào bài học thực tế để hiểu sâu bài học. Phần vận dụng được trình bày dưới dạng các câu hỏi và bài tập.

Mục lục Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 6 :

 • Bài 1. Đo độ dài
 • Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)
 • Bài 3. Đo thể tích chất lỏng
 • Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước
 • Bài 5. Khối lượng – Đo khối lượng
 • Bài 6. Lực – Hai lực cân bằng
 • Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực
 • Bài 8. Trọng lực – Đơn vị lực
 • Bài 9. Lực đàn hồi
 • Bài 10 Lực kế – Phép đo lực – Trọng lượng và khối lượng
 • Bài 11. Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng
 • Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi
 • Bài 13. Máy cơ đơn giản
 • Bài 14. Mặt phẳng nghiêng
 • Bài 15. Đòn bẩy
 • Bài 16. Ròng rọc
 • Bài 17. Tổng kết chương 1: Cơ học
 • Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn
 • Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng
 • Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí
 • Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt
 • Bài 22. Nhiệt kế – Nhiệt giai
 • Bài 23. Thực hành đo nhiệt độ
 • Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc
 • Bài 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)
 • Bài 26. Sự bay hơi và sự ngưng tụ
 • Bài 27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ (tiếp theo)
 • Bài 28. Sự sôi
 • Bài 29. Sự sôi (tiếp theo)
 • Bài 30. Tổng kết chương 2: Nhiệt học

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here