Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 3

0
8
Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 3
Chuyên mục: Lớp 3

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 3 được biên soạn theo các đơn vị bài học bám sát chương trình Sách giáo khoa mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 3 có cấu trúc chung là 3 Lesson/ Unit và kiến thức gồm 4 phần: Competences (Năng lực), Sentence patterns (Mẫu câu), Vocabulary (Từ vựng) và Phonics (Ngữ âm).

Mục lục:

 • Unit 1: Hello
 • Unit 2: What is your name?
 • Unit 3: This is Tony
 • Unit 4: How old are you?
 • Unit 5: Are they your friends?
 • Unit 6: Stand up
 • Unit 7: That is my school
 • Unit 8: This is my pen
 • Unit 9: What colour is it?
 • Unit 10: What do you do at break time?
 • Unit 11 This is my family
 • Unit 12 This is my house
 • Unit 13 Where’s my book?
 • Unit 14 Are there any posters in the room?
 • Unit 15 Do you have any toys?
 • Review 3
 • Short story Cat and Mouse 3
 • Unit 16 Do you have any pets?
 • Unit 17 What toys do you like?
 • Unit 18 What are you doing?
 • Unit 19 They’re in the park
 • Unit 20 Where’s Sa Pa?
 • Review 4
 • Short story Cat and Mouse 4

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here