Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 5

0
1148
Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 5
Chuyên mục: Lớp 5

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 5 tập 1, 2 được bộ GD&ĐT biên soạn và phát hành nhằm cung cấp cho các thầy cô giáo cuốn tài liệu để giảng dạy cho các em học sinh.

Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 5 tập 1 gồm 10 Unit, từ Unit 1 đến Unit 10. Tập hai gồm 10 Unit từ Unit 11 đến Unit 20. Mỗi Unit đều có cấu trúc chung là 3 Lesson/ Unit và kiến thức gồm 4 phần: Competences (Năng lực), Sentence patterns (Mẫu câu), Vocabulary (Từ vựng) và Phonics (Ngữ âm). Tại mỗi Lesson học sinh đều được rèn luyện các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

Mục lục:

Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 5 Tập 1

 • Introduction
 • Unit 1 A Summer Camp
 • Unit 2 My Friend’s House
 • Unit 3 A Birthday Party
 • Unit 4 Mai’s Day
 • Unit 5 Our Picnic to the Seaside
 • Review 1
 • Unit 6 A Visit to the Zoo
 • Unit 7 My Favourite Sports and Games
 • Unit 8 My Favourite Books
 • Unit 9 Our Teachers’ Day
 • Unit 10 How I Learn English
 • Review 2

Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 5 Tập 2

 • Introduction
 • Unit 11 What’s the Matter with You?
 • Unit 12 Our Free-time Activities
 • Unit 13 Accident Prevention
 • Unit 14 My Favourite Stories
 • Unit 15 My Dream House
 • Review 3
 • Unit 16 The Weather and Seasons
 • Unit 17 My Hometown
 • Unit 18 Life in the Village and City
 • Unit 19 Road Signs
 • Unit 20 Finding the Way
 • Review 4

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here