Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 6

0
570
Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 6
Chuyên mục: Lớp 6

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 6 được bộ giáo dục và đào tạo phát hành. Cuốn sách gồm 12 Units , mỗi Unit có tất cả các kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp (Getting started), Communication, closer look…

Danh sách Units được dạy trong chương trình Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 6 :

 • Unit 1: My new School
 • Unit 2: My home
 • Unit 3: My friends
 • Unit 4: My neighbourhood
 • Unit 5: Natural Wonders of The World
 • Unit 6: Our Tet Holiday
 • Unit 7: Television
 • Unit 8: Sports and Games
 • Unit 9: Cities of the World
 • Unit 10: Our houses in the future
 • Unit 11: Our greener world
 • Unit 12: Robots

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here