Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 7

0
675
Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 7
Chuyên mục: Lớp 7

Giới Thiệu Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 7

Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 7 là tài liệu hỗ trợ giao viên bộ môn Tiếng Anh 7. Cuốn sách được biên soạn bám sát vào chương trình Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 7. Sách gồm 16 Units, mỗi Unit gồm phần đọc (reading), phần viết (writting), phần nghe (listening), phần nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp.

Mục lục Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 7 :

 • Unit 1. Back to school – Trở lại mái trường
 • Unit 2. Personal information – Thông tin cá nhân
 • Unit 3. At home – Ở nhà
 • Language focus 1
 • Unit 4. At school – Ở trường
 • Unit 5. Work and play – Làm việc và giải trí
 • Unit 6. After school – Sau giờ học
 • Language focus 2
 • Unit 7. The world of work – Thế giới việc làm
 • Unit 8. Places – Nơi chốn
 • Unit 9. At home and away – Ở nhà và đi
 • Language focus 3
 • Unit 10. Health and hygiene – Sức khỏe và vệ sinh
 • Unit 11. Keep fit, stay healthy – Giữ gìn cơ thể khỏe mạnh
 • Unit 12. Let’s eat – Ăn thôi nào!
 • Language focus 4
 • Unit 13. Activities – Các hoạt động
 • Unit 14. Free time fun – Giải trí khi nhàn rỗi
 • Unit 15. Going out – Đi chơi
 • Unit 16. People and places – Con người và nơi ở

Download Ebook Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 7

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Download’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

PDF

Tập 2

PDF

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

Đọc Online Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 7

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Đọc Online’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

Đọc Online

Tập 2

Đọc Online

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here