Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 8

0
840
Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 8
Chuyên mục: Lớp 8

Giới Thiệu Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 8

Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 8 tập 1, 2 được chuẩn hóa theo khung chương trình của Bộ Giáo Dục. Sách là tài liệu dành cho giáo viên trong giảng dạy giúp các em học sinh hệ thống kiến thức tiếng Anh đã học trong các năm trước đồng thời dễ dàng tiếp thu những vấn đề ngữ pháp và từ vựng của chương trình tiếng Anh 8.

Mục lục Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 8 :

Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 8 Tập 1

 • Unit 1: My Friends – Bạn của tôi
 • Unit 2: Making arrangements – Sắp xếp
 • Unit 3: At home – Ở nhà
 • Unit 4: Our past – Quá khứ của chúng ta
 • Unit 5: Study Habits – Thói quen học tập
 • Unit 6: The young pioneers club – Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong

Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 8 Tập 2

 • Unit 7: My neighborhood – Láng giềng của tôi
 • Unit 8: Country life and city life – Đời sống ở nông thôn và đời sống ở thành thị
 • Unit 9: A first – Aid course – Khoá học cấp cứu
 • Unit 10: Recycling – Tái chế
 • Unit 11: Travelling around Viet Nam – Du lịch vòng quanh Việt Nam
 • Unit 12: A vacation abroad – Kì nghỉ ở nước ngoài
 • Unit 13: Festivals – Lễ hội
 • Unit 14: Wonders of the world – Kì quan của thế giới
 • Unit 15: Computers – Máy vi tính
 • Unit 16: Inventions – Các phát minh

Download Ebook Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 8

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Download’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

PDF

Tập 2

PDF

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

Đọc Online Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 8

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Đọc Online’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

Đọc Online

Tập 2

Đọc Online

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]