Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 4

0
4372
Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 4
Chuyên mục: Lớp 4

Giới Thiệu Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 4

Bộ sách Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 4 tập 1, 2 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn, gồm 2 cuốn tập một và tập hai. Mỗi tập gồm 10 Unit với 3 Lesson mỗi unit. Như vậy học sinh sẽ được học 60 tiết tiếng Anh trong một năm học lớp 4 cùng với một số tiết ôn tập.

Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 4 tập một gồm 10 Unit, từ Unit 1 đến Unit 10. Tập hai gồm 10 Unit từ Unit 11 đến Unit 20. Mỗi Unit đều có cấu trúc chung là 3 Lesson/ Unit và kiến thức gồm 4 phần: Competences (Năng lực), Sentence patterns (Mẫu câu), Vocabulary (Từ vựng) và Phonics (Ngữ âm). Tại mỗi Lesson học sinh đều được rèn luyện các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

Mục lục:

Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 4 Tập 1

 • Unit 1. Nice to see you again
 • Unit 2. I’m from Japan
 • Unit 3. What day is it today?
 • Unit 4. When’s your birthday?
 • Unit 5. Can you swim?
 • Unit 6. Where’s your school?
 • Unit 7. What do you like doing?
 • Unit 8. What subjects do you have today?
 • Unit 9. What are they doing?
 • Unit 10. Where were you yesterday?

Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 4 Tập 2

 • Unit 11. What time is it?
 • Unit 12. What does your father do?
 • Unit 13. Would you like some milk?
 • Unit 14. What does he look like?
 • Unit 15. When’s Children’s Day?
 • Unit 16. Let’s go to the bookshop
 • Unit 17. How much is the T-shirt?
 • Unit 18. What’s your phone number?
 • Unit 19. What animal do you want to see?
 • Unit 20. What are you going to do this summer?

Download Ebook Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 4

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Download’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

PDF

Tập 2

PDF

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

Đọc Online Sách Học Sinh Tiếng Anh Lớp 4

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Đọc Online’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

Đọc Online

Tập 2

Đọc Online

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here