Tây Bắc – Vùng Đất, Con Người

0
38

Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần 1: Khái quát điều kiện tự nhiên kinh tế – xã hội và di tích, thắng cảnh ở Tây Bắc

– Khái quát về điều kiện tự nhiên Tây Bắc

– Đặc điểm kinh tế – xã hội Tây Bắc

– Một số di tích và thắng cảnh Tấy Bắc

Phần 2: Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc

– Đặc điểm cơ bản của các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc

– Một số lễ hội của các dân tộc thiểu số Tây Bắc

– Một số đặc sản ở Tây Bắc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here