The Big Book Of English Verbs

0
16
The Big Book of English Verbs
Chuyên mục: Sách Toeic

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách “The Big Book of English Verbs” cung cấp thêm thông tin về các động từ quan trọng nhất trong ngôn ngữ tiếng Anh hơn bất kỳ cuốn sách khác từng được viết. Nó chứa các cách chia cơ bản và mô hình sử dụng toàn diện cho 152 động từ bất quy tắc (tất cả các động từ bất quy tắc mà bạn sẽ có thể gặp phải), cộng với 403 động từ thông thường được sử dụng phổ biến nhất: tất cả các động từ 555, với hơn 14.000 câu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here