Thể Loại và Phương Pháp Giải Hóa Học Đại Cương Vô Cơ 12

0
111
Thể Loại và Phương Pháp Giải Hóa Học Đại Cương Vô Cơ 12
Chuyên mục: Hóa Học

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách Thể Loại Và Phương Pháp Giải Hóa Học Đại Cương Vô Cơ 12 biên soạn bám sát với nội dung chương trình hóa học Vô cơ lớp 12 của bộ GD&ĐT.

Thể Loại Và Phương Pháp Giải Hóa Học Đại Cương Vô Cơ 12” tổng hợp lại tất cả các kiến thức đã học về phần hóa vô cơ giúp các em nhớ lâu hơn những kiến thức. Cuốn sách gồm các phần :

Phần thứ nhất

Tóm tắt kiến thức cơ bản – các đề bài tập

Chương I: Đại cương về kim loại

Chương II: Kim loại kiềm – kim loại kiềm thổ

Chương III: Nhôm

Chương IV: Crom – Sắt – Đồng

Chương V: Phân biệt một số chất vô cơ – chuẩn độ dung dịch

Chương VI: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Phần thứ hai

Đáp án – Hướng dẫn giải bài tập

Chương I: Đại cương về kim loại

Chương II: Kim loại kiềm – kim loại kiềm th

Chương III: Nhôm

Chương IV: Crom – Sắt – Đồng

Chương V: Phân biệt một số chất vô cơ – chuẩn độ dung dịch

Bài tập ôn.