The Usborne Book Of Better English

0
12
The Usborne Book Of Better English
Chuyên mục: Sách Toeic

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách “The Usborne Book of Better English” được biên soạn nhằm giúp người học viết đúng chính tả và ngữ pháp tiếng anh. Nó hỗ trợ để tránh những lỗi phổ biến trong tiếng Anh viết, sử dụng dấu chấm câu và đặt ra các quy tắc cho chính tả tiếng Anh.

Cuốn sách này chứa các Hướng dẫn sử dụng sau đây: Ngữ pháp tiếng Anh, Chính tả tiếng Anh và Dấu câu tiếng Anh. Dấu câu là tập hợp các dấu và dấu hiệu phá vỡ các từ thành nhóm và cung cấp thông tin và manh mối hữu ích khác về ý nghĩa của chúng. Mục đích của dấu chấm câu là để dễ dàng hơn cho mọi người để hiểu ý nghĩa chính xác của chữ viết.

Cuốn sách này giải thích các cách sử dụng khác nhau của Mỗi dấu chấm câu và đưa ra rất nhiều lời khuyên và gợi ý về cách thức và nơi sử dụng chúng. Cuốn sách này phù hợp cho những người soạn thảo và biên dịch tiếng anh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here