Thiền Ăn – 108 Món Ăn Chay Theo Phương Pháp Thực Dưỡng Ohsawa

0
823
Thiền Ăn – 108 Món Ăn Chay Theo Phương Pháp Thực Dưỡng Ohsawa

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách “Thiền ăn – 108 món ăn chay thoe phương pháp thực dưỡng Ohsawa”  được trình bày cách ăn uống theo phương pháp Ohsawa, giúp người đọc nắm vững cách chữa bệnh của người xưa thông qua ăn uống và góp phần quan trọng trong cách sáng tạo những món ăn tự nhiên theo phương pháp Ohsawa. Qua đó có thể cải thiện sức khỏe và tinh thần con người.

Nội dung sách gồm 2 phần lớn: Những bí ẩn của nghệ thuật nấu ăn phương Đông để phát triển tâm trí và 108 món ăn chay đại bổ  dưỡng. Trong 2 phần lớn này, gồm nhiều phần nhỏ được trình bày rất rõ ràng và chi tiết.