Thiết Kế Bài Giảng Hóa Học 12

0
36
Thiết Kế Bài Giảng Hóa Học 12
Chuyên mục: Hóa Học
Tác Giả:

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Để hỗ trợ cho việc dạy – học môn Hóa học 12 theo chương trình sách giáo khoa mới áp dụng từ năm học 2008 – 2009, chúng tôi biên soạn cuốn “Thiết Kế Bài Giảng Hóa Học 12“. Sách giới thiệu một cách thiết kế bài giảng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh.

Mục lục cuốn sách Thiết Kế Bài Giảng Hóa Học 12:

Lời nói đầu

Chương 1: ESTE – LIPIT

Chương 2: Cacbohiđrat

Chương 3: Amin – Amino axit – Protein

Chương 4: Polime và vật liệu Polime

Chương 5: Đại cương về kim lọai

Chương 6: Kim loại kiềm – Kim Loại kiềm thô – Nhôm

Chương 7: Crom – Sắt – Đồng

Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ và chuẩn độ dung dịch

Chương 9: Hóa học và vấn đề kinh tế, Xã Hội, Môi Trường.