Thiết Kế Bài Giảng Ngữ Văn 12

0
268
Thiết Kế Bài Giảng Ngữ Văn 12
Chuyên mục: Lớp 12

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn Thiết Kế Bài Giảng Ngữ Văn 12 Chương Trình Chuẩn & Nâng Cao được biên soạn nhằm phục vụ kịp thời việc dạy học theo chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn lớp 12 mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm học 2008 – 2009.

Nội dung của sách bám sát yêu cầu của chương trình và sách giáo khoa để thiết kế các họat động cùng hệ thống câu hỏi, bài tập, nhằm giúp giáo viên và học sinh tham khảo trong quá trình dạy học.