Thuật Đàm Phán

0
1308
Thuật Đàm Phán
Chuyên mục: Kỹ Năng Giao Tiếp
Tác Giả:

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Đàm phán là một yếu tố thiết yếu trong mọi tương tác mang tính cá nhân cũng như chuyên nghiệp. Nó giúp chung ta thiết lập các mối quan hệ, hợp tác và đưa ra các giải pháp cho khách hàng, tổ chức và chính chúng ta.

Trong sự nghiệp thành công của mìn, Brian Tracy đã đàm phán các hợp đồng trị giá hàng triệu đô-la. Nhờ trải nghiệm đó, ông đã đúc rút và đưa những bí quyết vào cuốn sách Thuật đàm phán này như một cuốn cẩm nang ngắn gọn giúp bạn trở thành một nhà thương thuyết bậc thầy nhờ:

– Sử dụng 6 phong cách đàm phán chính

– Khai thác sức mạnh của cảm xúc trong quá trình đi đến thỏa thuận

– Sử dụng thời gian như một lời thế

– Chuẩn bị như một nhà đàm phán chuyên nghiệp và tiến vào bất cứ cuộc đàm phán nào với        tư thế chủ động

– Rõ ràng về những lĩnh vực bất đồng và nhất trí

– Phát triển những kết quả “đôi bên cùng có lợi”

– Sử dụng sức mạnh “có đi có lại”

– Biết khi nào và bằng cách nào rút lui​

Mục lục cuốn sách Thuật Đàm Phán:

 • “Bạn từ đâu tới không quan trọng. Quan trọng là đích đến của bạn.”
 • “Mọi thứ đều có thể thương lượng!”
 • Giới thiệu
 • Chương 01. Mọi thứ đều có thể thương lượng
 • Chương 02. Vượt qua nỗi sợ đàm phán
 • Chương 03. Các kiểu đàm phán
 • Chương 04. Quan hệ công việc lâu dài
 • Chương 05. Sáu phương pháp đàm phán
 • Chương 06. Cách sử dụng lợi thế trong đàm phán
 • Chương 07. Lợi thế và sự cảm nhận
 • Chương 08. Tác động của cảm xúc đến đàm phán
 • Chương 09. Yếu tố thời gian trong các quyết định
 • Chương 10. Hiểu mình muốn gì
 • Chương 11. Dự án đàm phán Harvard
 • Chương 12. Chuẩn bị là yếu tố cốt yếu
 • Chương 13. Xác định rõ vị thế của bạn và đối phương
 • Chương 14. Luật số 4
 • Chương 15. Sức mạnh của gợi ý trong đàm phán
 • Chương 16. Thuyết phục bằng sự đền đáp qua lại
 • Chương 17. Thuyết phục bằng bằng chứng xã hội
 • Chương 13. Xác định rõ vị thế của bạn và đối phương
 • Chương 14. Luật số 4
 • Chương 15. Sức mạnh của gợi ý trong đàm phán
 • Chương 16. Thuyết phục bằng sự đền đáp qua lại
 • Chương 17. Thuyết phục bằng bằng chứng xã hội
 • Chương 18. Các chiến thuật đàm phán giá
 • Chương 19. Phương thức rút lui
 • Chương 20. Không có cuộc đàm phán nào là cuối cùng
 • Chương 21. Nhà thương thuyết thành công
 • Giới thiệu tác giả

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here