Thuật Marketing

0
28
Thuật Marketing
Tác Giả:

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thành bại của một doanh nghiệp được xác định bởi sự thăng trầm của nỗ lực marketing. Theo Dun $ Bradstreet, 48% thất bại trong kinh doanh là kết quả của sự ì trệ hoặc thiếu hiệu quả trong lĩnh vực marketing hay bán hàng. Trong nền kinh tế cạnh tranh đầy năng động này, marketing là phần cốt lõi của mọi doanh nghiệp thành công. Cho dù kinh doanh trong lĩnh vực nào đi chăng nữa, bạn vẫn phải cần đến marketing.

21 hướng dẫn thiết yếu trong cuốn Thuật Marketing là những ý tưởng tiếp thị mạnh mẽ mà bạn có thể sử dụng tức thời. Với trí tuệ gắn mác Brian Tracy, bạn sẽ khám phá ra cách:

– Xây dựng nền tảng khách hàng của bạn

– Đặt mình nằm ngoài hoạt động cạnh tranh

– Trả lời ba câu hỏi quan trọng về bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ mới nào

– Thúc đẩy nghiên cứu thị trường và tập trung các nhóm để ra quyết định tốt hơn

– Đáp ứng nhu cầu cảm xúc căn bản của người mua

– Xác định mức giá chính xác cho dịch vụ của bạn

– Tập trung toàn lực vào khách hàng

– Tận dụng tối đa các kênh phân phối của bạn

Thuật Marketing của Brian Tracy mang đến 21 hướng dẫn thiết yếu để phát triển ý tưởng tiếp thụ mà bạn có thể áp dụng ngay lập tức như xây dựng nền tảng khách hàng; Đặt mình nằm ngoài hoạt động cạnh tranh; Trả lời ba câu hỏi quan trọng về bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ mới nào; Thúc đẩy nghiên cứu thị trường và tập trung các nhóm để ra quyết định tốt hơn; Đáp ứng nhu cầu cảm xúc căn bản của người mua; Xác định mức giá chính xác cho dịch vụ của bạn; Tập trung toàn lực vào khách hàng; và cuối cùng là Tận dụng tối đa các kênh phân phối của bạn.

Mục lục cuốn sách Thuật Marketing:

 • “Bạn từ đâu tới không quan trọng. Quan trọng là đích đến của bạn.”
 • Giới thiệu
 • Chương 01. Mục đích của hoạt động kinh doanh
 • Chương 02. Bốn phương thức marketing thành công
 • Chương 03. Ba câu hỏi chính về marketing
 • Chương 04. Nghiên cứu thị trường và thông tin thị trường
 • Chương 05. Marketing tập trung vào khách hàng
 • Chương 06. Tại sao mọi người mua hàng?
 • Chương 07. Phân tích cạnh tranh
 • Chương 08. Đạt được lợi thế cạnh tranh
 • Chương 09. Marketing hỗn hợp
 • Chương 10. Những chiến lược định vị
 • Chương 11. Bốn nguyên tắc của chiến lược marketing
 • Chương 12. Lựa chọn chiến trường
 • Chương 13. Nguyên tắc quân sự trong chiến lược marketing
 • Chương 14. Chiến thuật nghi binh và can gián trong marketing
 • Chương 15. Thực thi chiến lược “nhanh nhất và nhiều nhất”
 • Chương 16. Sử dụng chiến lược “đánh vào điểm họ không ngờ đến”
 • Chương 17. Thống trị thị trường ngách
 • Chương 18. Chiến lược phát triển marketing sáng tạo
 • Chương 19. Sử dụng những cách khác để bán hàng
 • Chương 20. Khái niệm gói nguồn lực
 • Chương 21. Bốn cách để thay đổi doanh nghiệp của bạn
 • Kết luận
 • Giới thiệu tác giả