Tìm Chìa Khóa Vàng Giải Bài Toán Hay 10-11

0
34
Tìm Chìa Khóa Vàng Giải Bài Toán Hay 10-11
Chuyên mục: Lớp 11

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Tìm Chìa Khóa Vàng Giải Bài Toán Hay Lớp 10-11, quyển sách tham khảo hay giúp ích trong việc giải bài toán, dành cho các em lớp 10, 11 của tác giả Lê Hải Châu, khi bạn học xong quyển sách này các em sẽ giỏi Toán hơn, tập hợp những bài toán hay với nhiều cách giải nhanh và hay cho các em thêm hứng thú học toán.

Nội dung cuốn sách bao gồm:

 • Chương 1: Thử trí thông minh
 • Chương 2: Phương trình bật nhất
 • Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
 • Chương 4: phương trình bậc hai
 • Chương 5: Phương trình quy về bậc hai
 • Chương 6: Hệ phương trình bậc hai
 • Chương 7: bất đẳng thức
 • Chương 8: bất phương trình
 • Chương 9: Dấu nhị thức bậc nhất và dấu tam thức bậc hai
 • Chương 10: Hệ thức lượng trong tam giác
 • Chương 11: Hệ thức lượng trong đường tròn, phương tích
 • Chương 12: Các công thức lượng giác
 • Chương 13: Định lí các hàm sin, cosin, tang
 • Chương 14: Phương trình lượng giác
 • Chương 15: Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân