Toán Nâng Cao Lượng Giác Phần Phương Trình Lượng Giác Tự Luận Và Trắc Nghiệm 10, 11, 12

0
33
Toán nâng cao Lượng giác phần phương trình lượng giác tự luận và trắc nghiệm 10, 11, 12
Chuyên mục: Lớp 10

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách Toán nâng cao lượng giác – Phần phương trình lượng giác tự luận và trắc nghiệm dành cho các bạn học sinh lớp 10, 11 và 12; bồi dưỡng học sinh khá giỏi; luyện thi tốt nghiệp THPT và các kì thi quốc gia.

Phần I: Một số dạng thức thường gặp

 • Chủ đề 1: Phương trình lượng giác cơ bản
 • Chủ đề 2: Phương trình lượng giác bậc hai đối với hàm số lượng giác
 • Chủ đề 3: Phương trình bậc nhất đối với SinX và CosX
 • Chủ đề 4: Phương trình bậc hai đối với SinX và CosX
 • Chủ đề 5: Phương trình đối xứng
 • Chủ đề 6: Biến đổi phương trình lượng giác đã cho về dạng tích

Phần II: Bổ sung, nâng cao

 • Chủ đề 1: Sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ
 • Chủ đề 2: Phương trình lượng giác có cách giải đặc biệt
 • Chủ đề 3: Hai phương trình tương đương
 • Chủ đề 4: Phương trình chứa căn thức
 • Chủ đề 5: Phương trình chứa giá trị tuyệt đối
 • Chủ đề 6: Phương trình lượng giác có chứa hàm số mã và hàm số logarit

Phần III: Trắc nghiệm

 • A. Câu hỏi
 • B. Hướng dẫn giải
 • C. Đáp án