Toán Nâng Cao Tự Luận Và Trắc Nghiệm Đại Số và Giải Tích 11

0
22
Toán Nâng Cao Tự Luận Và Trắc Nghiệm Đại Số và Giải Tích 11
Chuyên mục: Lớp 11

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Toán Nâng Cao Tự Luận Và Trắc Nghiệm Đại Số và Giải Tích 11 được biên soạn với các mục đích sau: Phục vụ việc dạy và học ở hệ chuyên Toán thể hiện được tinh thần chương trình chuyên toán, gắn với chương trình và sách giáo khoa Toán nâng cao nhằm giúp học sinh có thể chuyển đổi từ việc học hệ chuyên sang hệ không chuyên và ngược lại. Làm một tài liệu giáo khoa cho giáo viên dạy các lớp chuyên Toán. Giúp học sinh các lớp chuyên tự học; giúp học sinh khá giỏi ở các lớp đại trà có tài liệu để có thể tự học, tự bồi dưỡng thêm.