Tóm Tắt Lý Thuyết Và Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 11

0
34
Tóm Tắt Lý Thuyết Và Hướng Dẫn Giải Bài Tập Hóa Học 11
Chuyên mục: Lớp 11

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Tóm tắt lí thuyết và bài tập trắc nghiệm môn Hóa 11 bao gồm 9 chương và 138 trang

A. Tóm tắt lí thuyết 

– Được hệ thống kiến thức khá đầy đủ và chi tiết, giúp cho người đọc dễ dàng tìm được kiến thức trọng tâm và khắc sâu kiến thức.

– Bao gồm các nội dung:

1. Sự điện li

2. Nitơ – photpho

3. Cacbon – silic

4. Đại cương về hóa hữu cơ

5. Hidrocacbon no

6. Hidrocacbon không no

7. Hidrocacbon thơm

8. Ancol – phenol

9. Andehit – xeton – axit cacboxylic

B. Bài tập

– Được trình bày dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm có đáp án nhiều lựa chọn có phương pháp hướng dẫn cho từng dạng bài tập cụ thể, các bài tập chia theo cấp độ từ dễ đến khó, giúp cho người đọc dễ dàng tiếp cận kiến thức và nâng dần mức độ tư duy của mình lên.

Khi biên soạn và tổng hợp bộ tóm tắt lí thuyết và bài tập trắc nghiệm Hóa học 11 chúng tôi đã rất cố gắng, song thiếu sót vẫn là điều không tránh khỏi rất mong bạn đọc đóng góp ý kiến để chúng tôi hoàn thiện tập tài liệu này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.