Tuyển Chọn 400 Bài Tập Đại Số Và Giải Tích 11

0
86
Tuyển Chọn 400 Bài Tập Đại Số Và Giải Tích 11
Chuyên mục: Lớp 11

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn “Tuyển chọn 400 bài tập Đại số và Giải tích 11 (tự luận và trắc nghiệm)” do TS. Nguyễn Cam làm chủ biên có cấu trúc gồm 5 chương. Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người đọc nội dung 2 chương đầu bao gồm: Hàm số lượng giác và phương trình, tổ hợp xác suất.

Cuốn sách 400 Bài Tập Đại Số Và Giải Tích 11 tổng hợp các trọng tâm, 400 bài tập cùng với phương pháp giải nhanh, chi tiết để các em học sinh tham khảo, học tập.