Tuyển Chọn 400 Bài Toán Đại Số 10

0
21
Tuyển Chọn 400 Bài Toán Đại Số 10
Chuyên mục: Lớp 10

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách Tuyển Chọn 400 Bài Toán Đại Số 10 giới thiệu các bài toán tuyển chọn về: Đại số; mệnh đề – tập hợp, hàm số, phương trình

Tuyển Chọn 400 Bài Toán Đại Số 10 gồm 9 chương:

Chương 1: Đại số mệnh đề – tập hợp. Chứng minh quy nạp

Chương 2: Hàm số

Chương 3: Phương trình, hệ phương trình bậc nhất

Chương 4: Bất đẳng thức

Chương 5: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất

Chương 6: Phương trình, bất phương trình bậc 2

Chương 7: Hệ phương trình bậc 2

Chương 8: Các phương trình quy về bậc 2, phương trình có căn

Chương 9: Sơ đồ Horner, phương trình bậc 3, phương trình bậc 4