Tuyển Tập 230 Bài Toán Hình Học Không Gian Chọn Lọc

0
67
Tuyển Tập 230 Bài Toán Hình Học Không Gian Chọn Lọc
Chuyên mục: Toán Học
Tác Giả:

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách có 393 trang gồm 2 chương rõ ràng

Chương 1 là đưa ra các kiến thức và công thức cần nhớ

Chương 2 là các bài toán hình học không gian từ năm 1991 đến năm 2001 có phần hướng dẫn tương ứng với các bài toán.

Chúng tôi hy vọng đây là quyển sách có giá trị giúp quý thầy cô và các em học sinh trong công tác giảng dạy và học tập.

MỤC LỤC

Chương 1: Kiến thức và các công thức cần nhớ

Chương 2: Phần hướng dẫn

Đề thi năm 1991

Đề thi năm 1992

Đề thi năm 1993

Đề thi năm 1994

Đề thi năm 1995

Đề thi năm 1996

Đề thi năm 1997

Đề thi năm 1998

Đề thi năm 1999

Đề thi năm 2000

Đề thi năm 2001