Tuyển Tập Đề Thi Đại Học Bách Khoa Kỹ Thuật

0
11

Cuốn sách Tuyển Tập Đề Thi Đại Học Bách Khoa Kỹ Thuật tuyển tập 30 đề thi tuyển sinh và đáp án của các trường đại học Bách khoa – Kỹ thuật đã ra từ năm 1993 đến năm 2000 trong toàn quốc, nhằm giúp các em học sinh chuẩn bị thi vào các trường này làm quen với cách ra đề thi của trường.

Bao gồm đề thi Đại học Bách khoa năm 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999;

Đề thi Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 1995, 1996, 1997, 1998, 1999;

Đề thi Đại học Dân lập Kỹ thuật Công nghệ TP. Hồ Chí Minh năm 1997, 1998, 1999, 2000;

Đề thi Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2000…