Việt Nam 1946 – Chiến tranh bắt đầu như thế nào?

0
29

Theo nhà xuất bản Đại học California – chịu trách nhiệm xuất bản cuốn sách “Việt Nam năm 1946: Chiến tranh bắt đầu như thế nào“, TS. Tønnesson đã “gỡ rối mớ bòng bong các sự kiện, các hoạt động và những suy tính đã dẫn đến ba mươi năm chiến tranh ở Đông Dương…Dẫn chúng ta từ các văn phòng của các nhà hoạch định chính sách ở Paris đến khu vực bến cảng Hải Phòng và các đường phố Hà Nội, cuốn sách “Việt Nam năm 1946: Chiến tranh bắt đầu như thế nào” là bản báo cáo sống động nhất cho đến nay về hàng loạt các sự kiến đã khiến cho Việt Nam trở thành chiến trường ác liệt nhất của thế giới trong thời kỳ Chiến tranh lạnh.”

Dựa trên các nghiên cứu lưu trữ phong phú đã tiến hành trong gần ba thập kỷ, cuốn sách mới nhất Ts. Stein Tønnesson “Việt Nam năm 1946: Chiến tranh đã bắt đầu như thế nào” kể lại câu chuyện làm thế nào mà một số người đã phát động cuộc chiến tranh dẫn đến bi kịch của hàng triệu người.

Ts. Stein Tønnesson là một trọng những nhà sử học đầu tiên được lục lọi vào hàng đống tài liệu mật về tình báo, quân sự, chính trị trước đây của Pháp, Anh, Mỹ. Trong cuốn sách mới ra mắt – một cuốn sách ấn tượng về lịch sử Việt Nam hiện đại, Ts. Tønnesson thách thức một số quan điểm hiện nay về thời kỳ lịch sử này.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong số các nhân vật phỏng vấn của cuốn sách; kết thúc cuốn sách là những hồi tưởng của Tướng Giáp về việc không thể tránh khỏi một cuộc chiến tranh.

Nhiều học giả trên thế giới và cả Việt Nam đã đánh giá cao cuốn sách. Có thể kể đến Martin Thomas, tác giả cuốn ”Các đế chế Tình báo” với ý kiến cho rằng: ”Việt Nam năm 1946” là bản tường trình đặc sắc về những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc chiến tranh thứ nhất ở Việt Nam. Trong khi đó, Marilyn Young, tác giả cuốn ”Các cuộc chiến tranh ở Việt Nam 1945-1990” thì nhìn nhận: Cuốn sách đã trả lời cho câu hỏi nền tảng nhất về cuộc chiến tranh thứ nhất ở Việt Nam trong thế kỷ XX, cuộc chiến chống lại người Pháp: cuộc chiến đó đã xảy ra như thế nào?”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here