Vụ ám sát Ngô Đình Diệm và J.F.Kennedy

0
18

Ngô Đình Diệm (1901 – 1963), là Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hoà.

Ngô Đình Diệm sinh ở Huế, trong một gia đình quan lại theo Công giáo ở Việt Nam là con Ngô Đình Khả là Thượng Thư triều đình Huế. Năm 1932 Ngô Đình Diệm giữ chức Thượng thư Bộ Lại trong triều đình vua Bảo Đại nhưng sau đó nhanh chóng từ chức với lý do Triều đình Huế là bù nhìn của Pháp.

Ngô Đình Diệm từng sống ở Mỹ một thời gian, có quan hệ với một số nhân vật trong chính giới Mỹ, được Mỹ ủng hộ về Việt Nam làm Thủ tướng trong chính phủ Bảo Đại (sau Hiệp định Genève 1954). Sau đó it lâu Ngô Đình Diệm phế truất Quốc Trưởng Bảo Đại bằng một cuộc tổng tuyển cử dối trá(1955). Tiếp đó Ngô Đình Diệm từ chối tiến hành cuộc tổng tuyển cử để thống nhất đất nước theo hiệp định Geneve với lý do là hiệp định do Việt Nam Dân Chủ ký với Pháp–> Việt Nam cộng hoà không có trách nhiệm thực hiện nó. Dưới đỡ đầu của quan thầy Mỹ, Ngô Đình Diệm trở thành tổng thống của Việt Nam Cộng Hoà cho đến khi bị ám sát năm 1963.
John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) làm tổng thống Mỹ thứ 35. Nhiệm kỳ của ông kéo dài từ năm 1961 đến cuối năm 1963. Kennedy được coi như là một biểu tượng của chủ nghiã tự do MỸ. Trong chiến tranh thế giới thứ 2, Kennedy được tuyên dương vì sự dũng cảm đặc biệt, đức tính anh hùng trong khi thi hành nhiệm vụ trên biển thái bình dương.

Năm 1960,Kennedy trở thành tổng thống Mỹ sau khi dành chiến thắng sít sao trưóc ứng cử viên đảng cộng hoà Richard M. Nixon.

Đây là cuốn sách hay, tập hợp những nghiên cứu, dẫn chứng về sự liên quan giữa vụ Ám Sát Ngô Đình Diệm Và J.F.K và những điều có thể chúng ta chưa được biết đến.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here