22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing

0
38
22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing
Tác Giả:

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing (The 22 Immutable Laws Of Marketing ) – Cuốn sách cần thiết cho tất cả những người làm Marketing, Thương hiệu và Kinh doanh!

Sự thành công trong kinh doanh hay của một thương hiệu phụ thuộc rất lớn vào cách tiến hành công tác Marketing. Một chương trình Marketing hiệu quả không phải chỉ cần đựơc lên kế hoạch đầy đủ, thực hiện đúng thời điểm và có nguồn tài chính thuận lợi mà còn phải tuqn6 theo những qui luật Marketing. Cuốn sách 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing trình bày những qui luật cơ bản có khả năng chi phối, quyết định quan trọng đến sự thành bại trong kinh doanh. Đây cũng là công trình tâm huyết của hai tác giả Al Ries và Jack Trout với nhiêù năm nghiên cứu và trải nghiệm thực tế. Những quy luật này mang giá trị thực tiễn cao, dễ nắm bắt, vận dụng và nhanh chóng đưa bạn đến thành công và toả sáng trong vai trò là một nhà Marketing hiệu quả.

Quy luật đầu tiên để đạt đựơc thnàh công trong Marketing là pải nắm bắt được những nội dung trình bày trong cuốn sách này. Với cách đặt vấn đề đơn giản và đều ứng dụng thực tiễn, đây thực sự là một cuốn cẩm nang hữu dụng, trong đó các quy luật marketing được chắt lọc một cách tinh tế, ngắn gọn và dễ hiểu…Một cuốn scáh thuộc loại phải đọc cho những ai làm marketing và kinh doanh.

Mục lục cuốn sách 22 Quy Luật Bất Biến Trong Marketing:

 • Lời mở đầu
 • Quy luật 1. Quy Luật Dẫn Đầu
 • Quy luật 2 .Quy Luật Về Chủng Loại Sản Phẩm
 • Quy luật 3. Quy Luật Về Trí Nhớ
 • Quy luật 4. Quy Luật Về Nhận Thức
 • Quy luật 5. Quy Luật Về Trọng Tâm
 • Quy luật 6. Quy Luật Độc Quyền
 • Quy luật 7.Quy Luật Bậc Thang
 • Quy luật 8. Quy Luật Tay Đôi
 • Quy luật 9. Quy Luật Đối Nghịch
 • Quy luật 10. Quy Luật Phân Hóa
 • Quy luật 11: Quy Luật Triển Vọng
 • Quy luật 12. Quy Luật Mở Rộng
 • Quy luật 13. Quy Luật Hi Sinh
 • Quy luật 14.Quy Luật Về Thuộc Tính
 • Quy luật 15. Quy Luật Nói Thẳng
 • Quy luật 16. Quy Luật Đơn Nhất
 • Quy luật 17. Quy Luật Không Thể Dự Đoán
 • Quy luật 18. Quy Luật Về Thành Công
 • Quy luật 19. Quy Luật Về Thất Bại
 • Quy luật 20. Quy Luật Thổi Phồng
 • Quy luật 21. Quy Luật Gia Tăng
 • Quy luật 22. Không Có Tài Trợ Thích Hợp, Một Ý Tưởng Không Thực Hiện Được