Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 11

0
14600
Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 11
Chuyên mục: Lớp 11

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 11 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách có 16 Units gồm phần đọc (reading), phần viết (writting), phần nghe (listening), phần nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp …

Nội dung sách gồm các phần:

 • Reading: Gồm một hoặc một số đoạn văn có độ dài khoảng hơn 300 từ, nhằm giúp học sinh làm quen với chủ đề đơn vị bài học
 • Speaking: Gồm các hoạt động luyện nói theo chức năng ngôn ngữ
 • Listening: Gồm các đoạn văn hay hội thoại liên quan đến chủ đề bài học
 • Writing: Gồm các hoạt động phát triển kĩ năng viết cho học sinh

Mục lục Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 11 :

 • Unit 1: Friendship – Tình bạn
 • Unit 2: Personnal Experiences – Kinh nghiệm cá nhân
 • Unit 3: A Party – Một bữa tiệc
 • Unit 4: Volunteer work – Công việc Tình Nguyện
 • Unit 5: Illiteracy – Nạn mù chữ
 • Unit 6: Competitions – Những cuộc thi
 • Unit 7: World Population – Dân số thế giới
 • Unit 8: Celebrations – Lễ kỉ niệm
 • Unit 9: The post office – Bưu điện
 • Unit 10: Nature in danger – Thiên nhiên đang lâm nguy
 • Unit 11: Sources of energy – Các nguồn năng lượng
 • Unit 12: The Asian Games – Đại hội thể thao Châu Á
 • Unit 13: Hobbies – Sở thích
 • Unit 14 : Recreation – Sự giải trí
 • Unit 15: Space Conquest – Cuộc chinh phục không gian
 • Unit 16: The wonders of the world – Các kì quan của thế giới