Bí Quyết Gầy Vốn Làm Giàu

0
301
Bí Quyết Gầy Vốn Làm Giàu
Tác Giả:

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Bí Quyết Gây Vốn Làm Giàu theo Tôn Tử Binh Pháp Và Thần Linh học.

10 bài học làm giàu chính đáng, lương tâm an ổn bằng cách lợi dụng những bí quyết tìm thấy trong Binh Pháp Tôn Tử và Thần Linh học mà các phú thương người Tàu đã áp dụng thành công.

Trở nên giàu có là khát vọng chung của tất cả mọi người.

Khát vọng trở nên giàu có, đồng nghĩa với khát vọng độc lập, tự do và hạnh phúc.

Mục Lục :

Kinh tế học theo Binh Pháp Tôn Tử và Thần linh học

Chân lý của sự giàu có

  1. Làm sao lợi dụng yếu tố Nhân Hòa ?
  2. Yếu tố Thiên-Thời hay thời cơ
  3. Yếu tố Địa-Lợi : chỗ cao hướng dương là thế nào ?
  4. Tìm vốn ở đâu ?
  5. Xuất-kỳ bất ý, công kỳ vô bị
  6. Kinh tế Thần-linh học. Thế nào là Thần-lực ?
  7. Gầy vốn kinh doanh bằng nghĩa hội
  8. Niềm tin thành sự nghiệp
  9. Hãy lợi dụng kho tàng nội tâm của bạn
  10. Tổng kết

Phụ lục : Cẩm nang bí-pháp thực tế giúp mình và giúp đời