Bồi Dưỡng Toán Hình Học Lớp 10

0
304
Bồi Dưỡng Toán Hình Học Lớp 10
Chuyên mục: Lớp 10

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách Bồi dưỡng Toán Hình học 10 này được biên soạn nhằm mục đích hỗ trợ cho các bạn học sinh tự rèn luyện thêm sau khi nắm vững các kiến thức và bài tập căn bản ở SGK. Vì lẽ đó, mặc đủ thứ tự các chương giống với SGK (2006), nhưng các mục và tiểu mục đôi khi được gộp lại, hoặc bỏ qua vì xét thấy không cần thiết. Đặc biệt, chương ba dài nhất, bởi nó là sự tích hợp các kiến thức trước đó, và một khi. đã có nhiều kiến thức được chuẩn bị trước đó, thì các vấn để mở rộng, các bài tập nâng cao sẽ phong phú hơn…

Những người biên soạn hi vọng các bạn tìm thấy một đôi điều bổ ích khi sử dụng sách này. Cuốn sách có thể còn nhiều thiếu sót về cả nội dung lẫn hình thức, và nhóm biên soạn chân thành cảm ơn vì những góp ý có thể có của các bạn trong tương lai.