Lịch Sử Trung Quốc 5000 Năm

0
36

Giới Thiệu Lịch Sử Trung Quốc 5000 Năm

Bộ sách “Lịch sử trung quốc 5000 năm tập 1,2,3 (Trọn bộ 3 tập)”  trình bày cho bạn đọc một viễn cảnh của xã hội trung quốc từ lúc sơ khai cho đến những thành tựu về các lĩnh vực kinh tế xã hộ mà dân tộc này đã đạt được.

Có thể nói Trung Quốc là một trong những đất nước có lịch sử lâu dài nhất và kèm theo đó là một kho tàng các chiến thư vô cùng phong phú. Truyền thống viết sử của Trung Quốc đã được bắt đầu từ rất lâu. Theo tài liệu thành văn hiện còn, thì bộ Xuân Thu do Khổng Tử (551 – 497 TCN), vị thủy tổ của Nho học viết ra, được coi là bộ biên niên sử mở đầu của ngành sử học Trung Quốc.

Bộ sách này không phải là một cuốn sử mà là một cuốn sách kể chuyện lịch sử. Các tác giả đã khéo trình bày cô đọng toàn bộ quá trình lịch sử năm ngàn năm thành 262 câu chuyện được xếp theo trình tự diễn biến lịch sử, móc nối với nhau thành một hệ thống hoàn chỉnh, bao quát mọi mặt hoạt động và đời sống của dân tộc Trung Hoa.

Đọc cuốn sách này, bạn sẽ có cảm giác như được xem một bộ phim dài ghi suốt quá trình lịch sử Trung Quốc kể từ khi xuất hiện những con người đầu tiên, trải qua chế độ công xã nguyên thủy, chế độ nô lệ, chuyển sang chế độ phong kiến dài nhất trong lịch sử loài người.

Download Ebook Lịch Sử Trung Quốc 5000 Năm

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Download’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

PDF

Tập 2

PDF

Tập 3

PDF

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

Đọc Online Lịch Sử Trung Quốc 5000 Năm

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Đọc Online’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Tập 1

Đọc Online

Tập 2

Đọc Online

Tập 3

Đọc Online

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here