Lý Thuyết Và Bài Tập Trắc Nghiệm Các Thì Tiếng Anh

0
216
Lý Thuyết Và Bài Tập Trắc Nghiệm Các Thì Tiếng Anh
Chuyên mục: Ngoại Ngữ

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Thì là một trong những mảng ngữ pháp rất quan trọng được giảng dạy trong suốt chương trình phổ thông từ lớp 6 đến lớp 12. Và đươc kiểm tra đánh giá khả năng sử dụng Thì Tiếng Anh của học sinh, sinh viên trong các kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh Đại Học – Cao Đẳng các năm.

Tuy nhiên, việc sử dụng Thì đều gặp khó khăn vì họ không nắm vững cách sử dụng thì một cách khoa học. Do vậy việc nắm vững và lĩnh hội cách sử dụng thì tiếng anh là một việc rất quan trong và hữu dụng.