Tactics For Listening Full 3 Ebooks + Audio

0
1058

Bộ sách “Tactics for Listening” bao gồm 3 bộ (Basic Tactics for Listening,Developing Tactics For Listening,Expanding Tactics For Listening) tương đương với các mức độ luyện nghe ở cấp cơ bản, mở rộng và nâng cao. Ở mỗi cấp độ có 24 bài học, mỗi bài mô tả một đề tài liên quan đến cuộc sống hàng ngày và những trải nghiệm trong cuộc sống của con người. Bộ sách này phù hợp với tất cả các bạn muốn học tiếng Anh giao tiếp từ bắt đầu cho tới nâng cao.

1. Basic Tactics for Listening (Luyện nghe tiếng Anh ở mức độ cơ bản)

  • Đây là cấp độ đầu tiên trong bộ sách học tiếng anh, trong cuốn Basic Tactics for Listening, các em sẽ thực hành nghe nhiều cách nói khác nhau: nói chuyện thân mật, hướng dẫn, chỉ đường, yêu cầu, mô tả, xin lỗi và gợi ý. Những kỹ năng nghe cần thiết được thực hành xuyên suốt bài học. Những kỹ năng này bao gồm việc nghe những từ then chốt, những chi tiết và ý chính; nghe và rút ra kết luận; nghe những quan điểm; nghe câu hỏi và trả lời; nghe, nhận biết và nắm bắt thông tin.

2. Developing Tactics for Listening (Luyện nghe tiếng Anh ở mức độ trung cấp)

  • Đây là cấp độ thứ hai trong bộ sách, trong cuốn Developing Tactics for Listening, học sinh sẽ thực hành nghe nhiều cách nói khác nhau: nói chuyện thân mật, hướng dẫn, chỉ đường, yêu cầu, mô tả, xin lỗi và gợi ý. Những kỹ năng nghe cần thiết được thực hành xuyên suốt bài học. Những kỹ năng này bao gồm việc nghe những từ then chốt, những chi tiết và ý chính, nghe và rút ra kết luận, nghe những quan điểm, nghe câu hỏi và trả lời, nghe, nhận biết và nắm bắt thông tin.

3. Expanding Tactics for Listening (Luyện nghe tiếng Anh ở mức độ nâng cao)

  • Đây là cấp độ thứ ba trong bộ sách, trong cuốn Expanding Tactics for Listening, học sinh sẽ thực hành nghe nhiều cách nói khác nhau: nói chuyện thân mật, hướng dẫn, chỉ đường, yêu cầu, mô tả, xin lỗi và gợi ý. Những kỹ năng nghe cần thiết được thực hành xuyên suốt bài học. Những kỹ năng này bao gồm việc nghe những từ then chốt, những chi tiết và ý chính, nghe và rút ra kết luận, nghe những quan điểm, nghe câu hỏi và trả lời, nghe, nhận biết và nắm bắt thông tin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here