Thiên Tài Và Sự Giáo Dục Từ Sớm

0
105
Thiên Tài Và Sự Giáo Dục Từ Sớm
Chuyên mục: Nuôi Dạy Con

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách “Thiên tài và sự giáo dục từ sớm” (bản đẹp) của tác giả Kimura Kyuichi là tập hợp các phương pháp nhằm dẫn dắt, định hướng, dạy trẻ từ trước khi trẻ chào đời một cách khoa học, xuyên suốt và sáng tạo.

Các nội dung chính trong cuốn sách:

  • Chương 1 : Giáo dục từ sớm là đào tạo thiên tài
  • Chương 2 : Phương pháp giáo dục của Witte
  • Chương 3 : Anh em Thomson, Mill, Goethe được giáo dục như thế nào?
  • Chương 4 : Thiên tài được sinh ra như thế nào ?
  • Chương 5 : Quan điểm giáo dục của Sidis
  • Chương 6 : Phương pháp giáo dục của Berle
  • Chương 7 : Phương pháp giáo dục của Stoner
  • Chương kết