567 Bài Tập Tự Luận Hàm Số Mũ, Hàm Số Lũy Thừa, Hàm Số Logarit Điển Hình

0
399
567 Bài Tập Tự Luận Hàm Số Mũ, Hàm Số Lũy Thừa, Hàm Số Logarit Điển Hình
Chuyên mục: Toán Học
Tác Giả:

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Hàm số mũ, hàm số lũy thừa, hàm số logarit là phần quan trọng trong chuyên đề đại số và giải tích của Toán THPT, đặc biệt đối với các lớp cuối cấp. Để giải đúng các bài tập trong phần này, điều quan trọng nhất là phải nắm vững định nghĩa, khái niệm và tính chất của các hàm số cơ bản, để từ đó chúng ta có thể đưa ra điều kiện cho bài toán và giải nó.

Sách 567 Bài Tập Tự Luận Hàm Số Mũ, Hàm Số Lũy Thừa, Hàm Số Logarit Điển Hình được soạn theo từng chương trong đó bao gồm:

I – Tóm tắt lí thuyết cơ bản

II – Phân dạng và phương pháp giải

+ Phân dạng cơ bản

+ Phân loại trong các dạng

+ Phương pháp giải

+ Bài tập có lời giải