Các Phương Pháp Điển Hình Giải Toán Nguyên Hàm, Tích Phân Và Ứng Dụng

0
334

Mục Lục

Chương I: Nguyên hàm

Bài 1: Khái niệm nguyên hàm và các tính chất

Bài 2: Một số phương pháp tìm nguyên hàm

Bài 3: (nâng cao). Tìm nguyên hàm bằng cách liên kết

Toán tự luận ôn tập chương I

Chương II: Tích phân

Bài 1: Khái niệm tích phân và các tính chất

Bài 2: Một số phương pháp tính tích phân

Bài 3: (nâng cao). Toán chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức tích phân, tích phân truy hồi, tìm giới hạn trong phép tính tích phân

Toán tự luận ôn tập chương II

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương II

Chương III: Ứng dụng của tích phân