Active Skills For Reading Intro 1,2,3,4 Full Ebook + Audio

0
250

Bộ sách “ACTIVE Skills for Reading Intro 1,2,3,4” của tác giả Neil J. Anderson là bộ sách gồm 5 cấp độ nhằm phát triển kỹ năng đọc hiểu và mở rộng vốn từ vựng của người học. Được viết bởi chuyên gia đọc Neil J. Anderson, phiên bản mới của loạt sách bán chạy nhất này sử dụng phương pháp HOẠT ĐỘNG để giúp người học trở nên tự tin hơn, độc lập hơn.

ACTIVE Reading A = Activate Prior Knowledge

C = Cultivate Vocabulary

T = Think About Meaning

I = Increase Reading Fluency

V = Verify Strategies

E = Evaluate Progress.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here