Bài Tập Giới Từ Và 360 Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh

0
23

Giới Thiệu Bài Tập Giới Từ Và 360 Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh

Cuốn sách “Bài tập giới từ và 360 động từ bất quy tắc tiếng anh” do tác giả Trần Mạnh Tường biên soạn cung cấp cho chúng ta các dạng bài tập để nắm chắc phần giới từ. Có thể nói là một trong những từ loại đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong câu tiếng Anh. Nếu chỉ quên hoặc dùng sai giới từ của một cấu trúc câu, câu đó sẽ bị hiểu sai nghĩa.

Bài tập giới từ và 360 động từ bất quy tắc tiếng Anh sau gồm các bài tập về giới từ được trình bày một cách cô đọng và xúc tích giúp bạn đọc tiếp thu một cách hiệu quả nhất. Cuốn sách được chia thành 2 phần (phần 1 về các bài tập giới từ, phần 2 về các động từ bất quy tắc, cách dùng các thì tiếng anh, câu bị động câu chủ động, đáp án các bài Test).

Download Ebook Bài Tập Giới Từ Và 360 Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Download’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Phần 1

PDF

Phần 2

PDF

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

Đọc Online Bài Tập Giới Từ Và 360 Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh

[wps_accordion style=”standard”]

[wps_accordion_item title=’Đọc Online’ open=’no’ icon=’caret’ ]

Phần 1

Đọc Online

Phần 2

Đọc Online

[/wps_accordion_item]

[/wps_accordion]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here