Bứt Phá 1500 Từ Tiếng Anh Với Oxford Word Magic

0
30
Bứt phá 1500 Từ Tiếng Anh với: Oxford Word Magic
Chuyên mục: Sách Toeic

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách “Bứt phá 1500 Từ Tiếng Anh với: Oxford Word Magic” sẽ dạy chúng ta học 1500 từ tiếng Anh một cách thú vị, thông qua hình ảnh, âm thanh và trò chơi. Tất cả các từ vựng quan trọng này sẽ chứa trong 35 chủ đề với CD-Rom kèm theo. Đọc và nghe những câu chuyện, nhìn vào những bức tranh và luyện từ vựng thông qua việc nói hoặc viết các bài tập hoặc bằng cách chơi trò chơi. Sử dụng Oxford Word Magic ở nhà, hoặc trong lớp học với các sinh viên làm việc một mình, trong các nhóm nhỏ hoặc cả lớp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here