Đọc Và Viết Thư Bằng Tiếng Anh

0
37
Đọc và Viết Thư Bằng Tiếng Anh
Chuyên mục: Sách Toeic

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách “Đọc và Viết Thư Bằng Tiếng Anh” của tác giả Hoàng Phúc là cuốn cẩm nang cho phép chúng ta học cách viết thư bằng tiếng anh như thế nào là đúng, trong trường hợp nào thì dùng văn phong gì, cấu trúc ra sao.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here