Kết Thúc Bán Hàng Đòn Quyết Định

0
25
Tác Giả:

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Đòn quyết định – đó chính là kỹ năng mà tất cả những người bán hàng đều thèm muốn. Sau rất nhiều công sức nghiên cứu và theo đuổi, thời điểm quan trọng nhất định chính là lúc khách hàng ra quyết định mua hay không mua. Thời điểm đó quyết định hiệu quả của công việc. Rất nhiều người bán hàng sợ đối mặt với thời điểm này và cố gắng trì hoãn.

Tuy nhiên, trì hoãn không có nghĩa là sẽ tránh được mà lại làm tốn thời gian một cách vô ích, vì đối với người bán hàng, thời gian là tiền bạc – đối mặt và kết thúc gọn ghẽ, cho dù kết quả ra sao – đó chính là yếu tố tạo nên một người bán hàng hiệu quả.

Mục lục cuốn sách Kết Thúc Bán Hàng Đòn Quyết Định:

  • Lời Giới Thiệu
  • Giới Thiệu – Phá Bỏ Rào Cản Thành Công Trong Bán Hàng
  • Chương 1 – Phát Triển Khả Năng Bán Hàng Thuyết Phục
  • Chương 2 – Yếu Tố Tâm Lý Trong Kết Thúc Bán Hàng
  • Chương 3 – Xử Lý Lời Từ Chối
  • Chương 4: Nắm Vững Thủ Thuật Kết Thúc (1)
  • Chương 5: Nắm Vững Thủ Thuật Kết Thúc (1)
  • Chương 6: Gấp Đôi Năng Suất – Gấp Đôi Thu Nhập