Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 12 Nâng Cao

0
512
Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 12 Nâng Cao
Chuyên mục: Lớp 12

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 12 Nâng Cao bao gồm 8 chương:Dao Động Cơ,Sóng Cơ Và Sóng Âm,Dòng Điện Xoay Chiều,Dao Động Và Sóng Điện Từ,Sóng Ánh Sáng,Lượng Tự Ánh Sáng,Hạt Nhân Nguyên Tử,Từ Vi Mô Đên Vĩ Mô.

Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 12, bao gồm 8 chương :

  • Chương I – Dao Động Cơ
  • Chương Ii – Sóng Cơ Và Sóng Âm
  • Chương Iii – Dòng Điện Xoay Chiều
  • Chương Iv – Dao Động Và Sóng Điện Từ
  • Chương V – Sóng Ánh Sáng
  • Chương Vi – Lượng Tự Ánh Sáng
  • Chương Vii – Hạt Nhân Nguyên Tử
  • Chương Viii – Từ Vi Mô Đên Vĩ Mô