Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 12

0
1283
Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 12
Chuyên mục: Lớp 12

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 12 được biên soạn gồm 8 chương: Dao Động Cơ, Sóng Cơ Và Sóng Âm,Dòng Điện Xoay Chiều, Dao Động Và Sóng Điện Từ, Sóng Ánh Sáng, Lượng Tự Ánh Sáng, Hạt Nhân Nguyên Tử, Từ Vi Mô Đên Vĩ Mô.

Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 12, bao gồm 8 chương :

 • Chương I – Dao Động Cơ
 • Chương Ii – Sóng Cơ Và Sóng Âm
 • Chương Iii – Dòng Điện Xoay Chiều
 • Chương Iv – Dao Động Và Sóng Điện Từ
 • Chương V – Sóng Ánh Sáng
 • Chương Vi – Lượng Tự Ánh Sáng
 • Chương Vii – Hạt Nhân Nguyên Tử
 • Chương Viii – Từ Vi Mô Đên Vĩ Mô

Mục lục:

 • Bài 1. Dao động điều hoà
 • Bài 2. Con lắc lò xo
 • Bài 3. Con lắc đơn
 • Bài 4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức
 • Bài 5. Tổng hợp hai giao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen
 • Bài 6. Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật của con lắc đơn
 • Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
 • Bài 8. Giao thoa sóng
 • Bài 9. Sóng dừng
 • Bài 10. Đặc trưng vật lí của âm
 • Bài đọc thêm: Một số ứng dụng của siêu âm. Sôna
 • Bài 11. Đặc trưng sinh lí của âm
 • Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều
 • Bài 13. Các mạch điện xoay chiều
 • Bài 14. Mạch có RLC mắc nối tiếp
 • Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều Hệ số công suất
 • Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp
 • Bài 17. Máy phát điện xoay chiều
 • Bài 18. Động cơ không đồng bộ ba pha
 • Bài 19. Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện hiểu có R, L, C mắc nối tiếp
 • Bài 20. Mạch dao động
 • Bài 21. Điện từ trường
 • Bài 22. Sóng điện từ
 • Bài đọc thêm: Những nghiên cứu thực nghiệm đầu tiên về sóng điện từ
 • Bài 23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
 • Bài 24. Tán sắc ánh sáng
 • Bài đọc thêm: Cầu Vồng
 • Bài 25. Giao thoa ánh sáng
 • Bài 26. Các loại quang phổ
 • Bài 27. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
 • Bài 28. Tia X
 • Bài 29. Thực hành: Đo bước ánh sáng bằng phương pháp giao thoa
 • Bài 30. Hiện tượng quang điện Thuyết lượng tử ánh sáng
 • Bài 31. Hiện tượng quang điện trong
 • Bài 32. Hiện tượng quang – phát quang
 • Bài 33. Mẫu nguyên tử Bo
 • Bài 34. Sơ lược về laze
 • Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân
 • Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân
 • Bài 37. Phóng xạ
 • Bài 38. Phản ứng phân hạch
 • Bài đọc thêm: Lò phản ứng PWR
 • Bài 39. Phản ứng nhiệt hạch
 • Bài 40. Các hạt sơ cấp
 • Bài 41. Cấu tạo Vũ trụ
 • Bài đọc thêm: Sự chuyển động và tiến hóa