Telling The Time Flashcards

0
13
Telling the Time Flashcards
Chuyên mục: Sách Toeic

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách “Telling the Time Flashcards” cung cấp cho chúng ta một cách nói thời gian bằng tiếng anh trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ thông qua các ảnh minh họa bằng thẻ Flashcard.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here