Thị Trường Hối Đoái

0
31
Thị Trường Hối Đoái
Tác Giả:

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Cuốn sách Thị Trường Hối Đoái đề cập đến tất cả các vấn đề liên quan đến thị trường hối đoái, từ các vấn đề cơ bản và đơn giản nhất đến các vấn đề phức tạp liên quan đến các nghiệp vụ hối đoái, kinh doanh tiền tệ và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh tiền tệ.