Thử viết lại cổ sử Việt Nam – Trương Thái Du

0
17

Một công trình khảo cứu độc đáo của học giả Trương Thái Du. Gạt qua một bên các thành kiến định kiến về vấn đề sắc tộc, hay quốc gia (vì thời tiền sử làm gì đã có các tên như Trung Quốc hay Lào hay Việt Nam) để có thể tìm tòi các dữ liệu một cách khách quan, Trương Thái Du đã đưa ra một cái nhìn về cổ sử của tổ tiên dân Việt trước thời Hồng Bàng dưới một góc độ khoa học và biện chứng, đồng thời đưa ra một cái lý giải mới về sự mập mờ, vô tình hay hữu ý, của các sử quan Trung Quốc cổ đại về vấn đề bách Việt.

Trung-Hoa có phải là một sự sát nhập của văn minh Trung Nguyên và Hoa Hạ, và vươn lên thành Trung Quốc? Bách Việt có liên hệ như thế nào với nước Sở? Tại sao Lý Thường Kiệt ngồi trên núi Quảng Tây lại rung đùi “Nam Quốc Sơn Hà Nam đế cư”? và vô số các câu hỏi tương tự đã được học giả Trương Thái Du giải thích một cách rất mới mẻ nhưng cũng rất logic và khoa học.

Trân trọng giới thiệu với các bạn công trình “Thử Viết Lại Cổ Sử Việt Nam”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here