Bài Tập Hình Học 10 Nâng Cao

0
301
Bài Tập Hình Học 10 Nâng Cao
Chuyên mục: Lớp 10

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Đây là cuốn sách bài tập dùng cho học sinh học theo chương trình Toán nâng cao lớp 10.

Các bài tập trong sách được sắp xếp “theo các chương, mục của Sách giáo khoa Hình học 10 Nâng cao”.

Phần lớn các bài tập trong Sách Bài Tập Hình Học 10 Nâng Cao nhằm củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh theo mục tiêu của chương trình và SGK Hình học 10 nâng cao; những bài tập này tương tư như các bài tập trong SGK. Vì vậy, học sinh làm được các bài tập đó sẽ có định hướng để giải các bài tập trong SGK. Ngoài ra còn có một số bài tập dành cho học sinh khá, giỏi.

Cuối mỗi chương có các bài tập trắc nghiệm. Mỗi bài có bốn phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng. Nhiệm vụ của học sinh là tìm ra phương án đúng đó.

Cuốn sách không chỉ hỗ trợ cho học sinh học tốt môn Hình Học mà còn là tài liệu hữu ích cho giáo viên và phụ huynh tham khảo, giúp đỡ cho việc học của con em mình.

Mục lục Sách Bài Tập Hình Học 10 Nâng Cao :

 • CHƯƠNG I. VECTƠ
  • Bài 1. Các định nghĩa
  • Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ
  • Bài 3. Tích của vectơ với một số
  • Bài 4. Hệ trục tọa độ
  • Ôn tập chương I – Vectơ – Toán 10
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hình học 10
  • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hình học 10
 • CHƯƠNG II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG
  • Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ
  • Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ
  • Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
  • Ôn tập chương II – Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
 • CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG
  • Bài 1. Phương trình đường thẳng
  • Bài 2. Phương trình đường tròn
  • Bài 3. Phương trình đường Elip
  • Ôn tập chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
  • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Hình học 10
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM HÌNH HỌC – TOÁN 10