Hướng Dẫn Học Và Giải Chi Tiết Bài Tập Tiếng Anh 10

0
18
Hướng Dẫn Học Và Giải Chi Tiết Bài Tập Tiếng Anh 10
Chuyên mục: Lớp 10

Vui lòng chọn định dạng file để tải.

Hướng Dẫn Học Và Giải Chi Tiết Bài Tập Tiếng Anh Lớp 10 tác giả Lưu Hoằng Trí, nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội, quyển sách hướng dẫn các em học sinh lớp 10 cách giải các dạng bài tập tiếng anh đạt ddiemr cao trong kiểm tra thi cử. Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp các em học sinh hiểu rõ và nắm vững hơn những kiến thức tiếng Anh trong sách giáo khoa.

Sách gồm 16 đơn vị bài học, mỗi bài gồm 5 phần :

Reading

Speaking

Listening

Writing

Language Focus